TILL FÖRÄLDRAR

Du som förälder är alltid välkommen att boka in och besöka vår verksamhet för att se om vi skulle kunna vara rätt skola för ert barn.

Vi är en liten skola i Malmö, med lång erfarenhet och många lärdomar med att jobba med barn och unga med olika skol utmaningar.

Vi har byggt upp en fungerande positiv modell för att motivera elever till att vilja lära sig mer, denna följer givetvis Lgr 11.

 Här kommer några ledord om vår skola:


-Fasta rutiner.

-Individanpassad skolutformning.

-En lugn studiemiljö med hög trygghetsfaktor (se elevers perspektiv på sidan).

-Kompetenta vuxna som kan möta eleverna olika behov och lyfta upp deras styrkor.

-Vår skola är öppen alla lov, dvs man kan alltid studera och få hjälp.

-Vi kan erbjuda heldags lösningar som hjälper eleven/er med motivation runt fritid och skola.

-Erbjuder extra aktiviteter

 

 

 

 


 

Underordnade sidor (1): LÄSFOKUS
Comments