LÄSFOKUS


Vi har delat upp elevernas läsning i två delar: 

1) i estetisk läsning - där eleverna får läsa för nöjets skull; för att kunna ta del av andra verkligheter och kulturer; för att få andra syner på livet som särskiljer sig från deras vardag. Denna läsning har eleverna de första 20 minuterna av sin skoldag. 

2) i efferent läsning - där eleverna har arbetat med läsning utifrån olika tema, så som samerna, Förintelsen m.m. Målet med denna läsningen har varit att utifrån olika strategier bearbeta texterna och därefter diskutera dess innehåll, författarnas vinklingar, hur olika berättarröster förmedlar berättelserna etc. 

  

 Comments