ELEVPERSPEKTIVET

Skolinspektionens intervju med elever på skolan, maj 2017

Känner ni er trygga här på skolan? 
Ja. Man blir inte mobbad här. Alla är trevliga här. Man känner om man är bekväm i skolan och det känns bra här. Jag trivs här. Alla hälsar på varandra och man ser varandra i ögonen. Ibland är det lite onödigt tjafs mellan eleverna men det är inget allvarligt. 

Vad gör lärarna då?
Oftast har vi sagt ifrån att vi vill sköta det själv men då handlar det bara om onödiga saker. Om det hade varit någon större sak så hade vi sagt till och då hade de hjälpt oss men det brukar inte vara några sådana saker. 

Frågar de hur ni mår?
Ja det gör de och det känns verkligen att de bryr sig. 

Kan ni komma på något som skulle kunna bli bättre?
Nej. 

Är man juste mot varandra? 
Alla är vänner här och även om man inte känner varandra försöker man vara vän. Här är inte så många elever och man försöker vara vän även om det börjar nya elever. 
Instämmer 

Vad gör lärarna för att ni ska ha det bra och för att ni ska vara vänner med varandra? 
Inget, de presenterar oss för varandra. Skolan är bra, man känner sig inte rädd eller mobbad. Vi är inte tillbakadragna utan trevliga direkt och tar kontakt. Här går inte så många elever så man tar chansen när det kommer nya. Vissa kommer inte till skolan så här är inte så många. 

Om någon inte är juste, vad händer då? 
Lärarna stoppar det direkt. Först lyssnar de av vad som hänt och sedan pratar man om det och så blir det bra. De agerar direkt och flyttar runt oss. Tryggheten och studieron är jättebra. Även om man skulle vilja bråka så får man inte möjligheter till det. Om jag skulle reta någon så skulle det kunna bli konflikt men man pratar med varandra och sedan händer inget.
Om något skulle vara på gång så märker lärarna det för de är alltid närvarade och flyttar om oss i grupperna. Vi sitter på olika ställen.
Lärarna pratar mycket med oss. Om vi skulle tjafsa så säger lärarna till direkt och så får de som tjafsar sitta var för sig. Vi är här för att fokusera på skolan och man vill vara vänner här. Lite tjafs är det alltid på alla skolor. Det är bra här. 

Är det studiero så ni kan lära er det ni ska? 
Det kan vara 3-4 elever och en lärare som hjälper en. Ber man om hjälp så får man det direkt. Det är få elever här så det är lättare att arbeta. Att vi är så få gör också att man kan uttrycka sig som man vill och man kan jobba som man ska. Ibland tycker jag det är lite jobbigt om läraren går fram och tillbaka och då kan jag bli lite störd. Ibland säger jag ifrån att jag inte vill bli störd utan vill jobba på för mig sig själv och istället fråga om man behöver hjälp. Då brukar de låta en vara. 

Men det är inga andra elever som stör?
Nej. Jag brukar sätta mig i ett eget rum och lärarna kommer in och frågar om jag behöver hjälp eller diskutera. 

Får ni den hjälp som ni behöver?
Ja verkligen. Vi får extra hjälp också om man behöver det. De hjälper jättemycket och gör verkligen sitt bästa. När man är lite efter får man mycket hjälp med att komma ikapp, läxhjälp och att arbeta i de ämnen man är efter i. Lärarna stöttar verkligen oss. Jag skolkade mycket tidigare och när jag började här var jag underkänd i mycket. Min mentor och jag har en bra relation och hen har hjälpt mig mycket. Även med saker runtikring skolan. Skulle det vara att man tycker att något är svårt så kan man istället få göra något annat en liten stund. De tar hänsyn till ens behov och man kan sitta för sig själv och jobba om man har svårt med koncentrationen. 

Kommer läraren tillbaka och hjälper dig med det svåra sedan?
Ja. 

Får ni hjälp när ett ämne är svårt? 
Ja. instämmer De ger även en möjlighet att komma hit till skolan på loven och jobba med det som man behöver. Är lärarna här då? Ja, praktikanter också. Om det är något ämne som man är bra i får man möjlighet och utmaningar så man kan bli så bra som möjligt? Ja. Om man är bra i ett ämne så hjälper läraren en så man blir klar tillslut och får betyg i ämnet. (Elev ger exempel) I det ämnet kunde du mycket och fick mycket hjälp så du kunde komma längre? Ja det fick jag. Ju mer man tränar desto bättre blir man. Lärarna här är mycket bra på att peppa en så man blir utmanad att jobba mer. 

Väcker de er lust att lära?
Ja, många elever som går här försöker komma ut från kriminalitet och skaffa sig ett jobb. Lärarna pratar mycket med och gör så man vill lära sig och utveckla det som man är bra på. 

De är bra på att peppa?
Ja, upp till max. Lärarna gör allt för att vi ska tro på oss själva och klara av saker. Ja, det är de duktiga på. De peppar en på olika sätt. Det går bra för mig i skolan och de peppar även andra genom mig. Här får man göra omprov och har hela tiden en möjlighet att lyckas. När man klarar provet blir man glad och tacksam. 

När ni ska lära er något, får ni vara med och påverka, tänka ut vad och hur man kan jobba med ett område? 
Ja så brukar det bli. I t.ex. svenska kan man föreslå hur man ska redovisa eller lära sig. Man får vara med och tänka ut hur man vill ha det och oftast bestämmer jag men ibland bestämmer läraren. Jag har berättat att det är lättare för mig att skriva på datorn och då vet lärarna om det. Vi har kommit överens om att skriva nästan allt på datorn. 

Frågar de sådana saker? 
Ja de brukar fråga om våra åsikter. De vill hitta det bästa sättet att lära oss och måste då få reda på det. 
Instämmer 

När ni har prov, kan ni få påverka om ni ska ha muntligt eller skriftligt? 
Ja det kan vi. Jag brukar föreslå muntligt för jag brukar inte få ut lika mycket av det när jag gör det skriftligt. Vissa prov måste vara skriftligt förstås. 

Så ni får tänka ut hur ni kan visa vad ni kan?
Ja. 

Vilka ämnen har ni?
Svenska, engelska, matte, bild, SO, syslöjd, fysik kemi, biologi, teknik, hemkunskap, idrott. Inte träslöjd för vi har inte sal till det. Jag har inte ett av ämnena längre för jag vill istället fokusera på andra ämnen. Men ibland har jag det ämnet. 

Vad avgör och vem bestämmer vilka ämnen du ska läsa? 
Jag har sagt vad jag vill jobba med. Jag ligger mycket efter och vill jobba med det som jag ligger mest efter i och ett ämne som jag har svårt med. Min lärare har tagit fram vad jag är efter i och behöver jobba med. 

Har ni alla slöjd samtidigt?
Nej vi är uppdelade på hälften. När hälften har slöjd, har andra hälften musik. På samma sätt är det uppdelat när vi har idrott. Vad har ni när det inte är idrott? Då kan man välja vad man behöver jobba med. Vad gör ni när ni har slöjd? Allt möjligt, kuddar, kläder, armband, halsband. 

Gör ni det här? 
Nej i annan lokal ett kvarter härifrån

Har ni arbetat med trä? 
Nej. Metall? Nej. Jo, i fysik gjorde vi experiment där vi skapade en glödlampa själv. Då kopplade vi el till lampan och använde olika material. Det gjorde vi förra året. 

Har alla elever alla ämnen? 
Vi har alla ämnen här men vissa har kommit från en annan skola och har då redan blivit godkänd i något ämne. Det kan också vara så att en termin har man vissa ämnen hela terminen och nästföljande tar man tag i de andra ämnena. 

Vad avgör vilka ämnen ni läser?
Det beror på vad man läst sedan tidigare. Vi är också uppdelade i olika grupper eftersom alla inte kan ha alla lektioner samtidigt, exempelvis har hälften teknik och hälften har hemkunskap. 

Får ni undervisning i alla ämnen? 
Ja. De har alla ämnen här. Vi har även ett ämne som heter "Livsviktigt" och det handlar bla om att man ska lära sig att hantera sin ilska. Vissa har haft problem med att hantera sin ilska och då får de jobba med det här. Hur vet ni vad ni ska lära er i ett visst ämne eller uppgift? I varje kapitel finns det olika nivåer på uppgifterna som man jobbar med. Om man har svårt för matematik gör man bara E uppgifter och prov på E-nivå. Någon annan kanske kan göra uppgifter på annan nivå, så man gör samma bok men på olika nivåer. I matematik ska man göra hela boken där man har prov för varje kapitel. När man är klar med hela boken får man också göra ett prov. Lärarna berättar vad man ska göra och vad man behöver kunna. Till exempel ska man kunna redovisa och jag har haft svårt för det. Då har jag börjat lite smått med först en lärare och sedan med flera. När vi haft rollspel i färdighetsträningen i ämnet Livsviktigt har jag börjat med att prata inför andra. Det har blivit mycket bättre. Varje månad får man ett häfte där det är samlat vad man ska göra, bli klar med. Det är månadens planering. I häftet ser man vilka uppgifter som ska göras för varje vecka. Finns det i alla ämnen? Det finns i svenska och engelska. I matematik är det bara att jobba med det man kan. 

Pratar lärarna om mål?
När vi har mentorstid så pratar vi om vad vi gjort innan, vilka mål som man vill uppnå och man har uppnått de mål som tidigare satts upp. Tidigare kom jag inte i tid och då var mitt mål att komma i tid och fokusera på skolan, plugga hemma. Vi pratade om vem som kan hjälpa mig och hur jag kan få hjälp. När jag får hjälp brukar det gå bättre. 

Har du också haft mål i t.ex. svenska och matematik, har du sett om du uppnått målet?
Jag har fått ett papper där det står vad jag ska klara. Det är olika för olika ämnen. Det är sådant som jag ska läsa och uppgifter som jag ska göra. Man kan även gå in digitalt där det finns olika uppgifter i olika ämnen. Läraren skickar in uppgifter till oss som man gör och mailar till läraren. Sedan får man nya uppgifter. 

Vad gör ni t.ex. i musik? 
Vi spelar olika instrument och sjunger, gör låtar. Får ni reda på vad ni ska lära er? Ja, läraren säger att man ska kunna spela olika instrument, sjunga medan man spelar, skriva låtar och liknande. Jag gillar att skriva låtar. 

Får du utmaningar i det? 
Ja verkligen. Musikläraren är duktig och hjälper mig på olika sätt. 

Så även om man är bra i något ämne så får man hjälp att bli ännu bättre?
Ja. 

Vet ni alltid vad ni ska lära er och varför? 
Ja vi vet alltid vad vi ska lära oss, men ibland när man får ett häfte kan det vara svårt att göra det. När man får hela häftet kan man bli stressad. Om det kommit lite då och då istället så hade det kanske hjälpt. Vi får arbeta med det själva och om man ber om hjälp så får man det. Det jag gör nu är upp E nivå och om man jämför med om jag hade gjort det på annan skola så hade jag fått C kanske. 

Vet ni vem skolsköterskan är? 
Ja. Hon kommer hit varje måndag och då kan man träffa henne. Vet ni om det finns kurator? Ja det finns. Specialpedagog? Ja. Skolläkare? Man får prata med skolsköterskan först bara. 

Finns det studie- och yrkesvägledare för vägledning kring yrke osv? 
Ja, det har kommit hit en person som pratade om vilka gymnasieprogram som finns och vad som krävs för att komma in på de olika programmen. Hen kommer hit ibland, ca en gång per månad. 

Har ni pratat med någon studie- och yrkesvägledare? 
Ja, jag har gjort det. Jag pratade inför årskurs 9 för att få reda på olika saker kring gymnasieval. Det kom hit en person som pratade om gymnasieval. Jag har pratat med lärare och fått tips om vilket program jag ska söka. Det finns alltid någon man kan prata med om det man behöver. Alla hjälper en riktigt mycket. 

Finns det möjlighet att får studievägledning om man behöver det? 
Ja. Alla hjälper till. Lärarna följer med till olika gymnasieskolor, pratar med lärare och rektor. Lärarna här vet vad som är bra för oss. De känner oss. 

Finns det hjälp att få med olika vägval?
Ja. Ni kan få hjälp om ni behöver det. 

Även från skolsköterska och kurator? 
Ja, alla hjälper oss, även rektorn. Han kommer ofta hit och ser så allt är bra och pratar med oss.

Har ni bibliotek? 
Ja, på olika ställen

Används det i undervisningen?
Ja. 

Går ni till något annat bibliotek också?
Ja, ibland går vi till stadsbiblioteket och lånar därifrån. Men inte så ofta för vi har mycket böcker här. Behöver man någon bok så köper de in direkt. De brukar också fråga oss vilka böcker vi vill ha. 

Använder ni datorer? 
Ja, vi använder alltid datorer. Vi skriver uppsatser och andra uppgifter på datorer. 

Har ni varsin dator?
Nej men det finns för alla elever. Finns det några som inte kan svenska och behöver hjälp? Ja. Får de hjälp så de förstår? Ja. Många lärare som undervisar här kommer från olika länder så de kan prata och översätta. 


Underordnade sidor (1): LÄSFOKUS
Comments